Openingsbalans 1 januari 2014    
       
ACTIEF   PASSIEF  
Liquide middelen € 500.000 Eigen Vermogen € 500.000
  _______   _______
Totaal € 500.000   € 500.000


In 2013 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden.
Geld is begin 2014 gestort op de bankrekening van de Stichting.

Balans 2014
​Balans 2015
Balans 2016
Balans 2017
Balans 2018
Balans 2019
Balans 2020
Balans 2021
Balans 2022