Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Beleidsplan algemeen van de Stichting Nico Job Beije:

 • De stichting is opgericht op 17 juli 2013, bij akte verleden voor notaris Mr. R. Zonnevylle.
  De statuten zijn nadien niet gewijzigd.
   

 • De stichting is statutair gevestigd te gemeente Schouwen- Duiveland.
  Postadres: Schoolstraat 6, 4327 AC, Serooskerke Schouwen.
   
 • ​De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 58543082 en heeft als RISN-nummer: 8530.82.790
   
 • De stichting dient volledig, zowel juridisch als feitelijk, het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
   
 • ​In artikel 2 de leden 1, 2 en 3 van de statuten staat de doelstelling omschreven.
  (voor omschrijving zie “doelstelling”)

Feitelijke werkzaamheden van de Stichting Nico Job Beije:

De werkzaamheden van het bestuur van de instelling bestaan uit:
 
 • Het besturen van de instelling, waaronder het doen opmaken, controleren en goedkeuren van de jaarrekening;

 • Het beheren van het vermogen van de stichting;

 • Het vergaderen over alle onderwerpen die relevant zijn voor het behalen van de doelstelling van de stichting;

 • Het doen van uitkering conform de doelstelling van de stichting;

 • Een overzicht van de ondersteunde doelen staat vermeld op de website van de stichting.